Category: Uncategorized

Theo Gerard Romero, người đã đưa ra tuyên bố trên Twitch vào tối thứ hai về thương vụ này, khẳng định Tottenham đã đưa ra lời đề nghị với Depay.…