Theo Gerard Romero, người đã đưa ra tuyên bố trên Twitch vào tối thứ hai về thương vụ này, khẳng định Tottenham đã đưa ra lời đề nghị với Depay.…